Etiketje of toch meer?

Blog over autisme

Etiketje of toch meer?

Wanneer ik mijn eigen blogs zo teruglees dan kan ik me voorstellen dat iemand zich afvraagt of ik de diagnose autisme wel ‘verdiend’ heb, want ‘iedereen heeft toch wel wat”.

Ik begrijp die vraag wel. En eerlijk gezegd vraag ik het mezelf ook vaak af, bijna dagelijks. Klopt het wel? Stel ik me niet gewoon aan en moet ik niet een schop onder m’n kont krijgen en niet zo piepen over van alles en nog wat? Ook ik denk dan ‘iedereen heeft toch wel wat?‘ Zeker op de betere dagen stel ik mezelf deze vragen.

Maar dan kijk ik terug naar mijn levenspad en naar de diverse enorme problemen die ik ben tegengekomen, problemen die gewoonweg niet ‘normaal’ zijn. Deze moeilijkheden deden en doen zich voornamelijk voor op het sociale gebied en bij studie en werk. Momenteel ben ik eindelijk aangekomen in een hele stabiele fase waarbij ik oprecht kan zeggen dat ik me nog nooit zo lang zo goed heb gevoeld. En dan dringen die vragen zich weer aan me op of het allemaal wel klopt. Maar het heeft ook zo’n zevenenveertig jaar geduurd voordat ik zo stabiel ben. Dat zegt toch ook wel wat…

Gewoon een etiketje?

De diagnose ‘Autisme’ wordt niet zomaar als een etiketje opgeplakt. Er gaat een heel traject aan vooraf,  o.a. moet uiteraard het diagnosetraject zelf doorlopen worden. Maar voordat iemand zover is om getoetst te worden op autisme heeft deze persoon, of zijn/haar omgeving, waarschijnlijk al veel problemen ervaren die tot op heden niet verklaard konden worden.

Sinds 2014 wordt autisme getoetst aan de hand van een heel aantal criteria die zijn vastgelegd in een classificatie genaamd DSM-5. Er zijn twee hoofdgebieden waarin een persoon moet ‘scoren’ om te voldoen aan de criteria voor autisme (zie hieronder A en B). Verder moeten de punten C t/m E dan ook nog van toepassing zijn.

Wanneer de lezer zich door onderstaande tekst heeft geworsteld dan is het voor dit blog even voldoende. Ik zal binnenkort in één of twee blogs een inkijkje geven op welke wijze ik in het dagelijks leven op de onderstaande punten ‘scoor’.

Onderstaande tekst is ontleend aan dsm-5 hulpgids
www.hulpgids.nl


A. Blijvende tekorten in de sociale communicatie en interactie, zoals blijkt uit:

  1. tekorten in sociaal-emotionele wederkerigheid
  2. tekorten in het voor sociale omgang gebruikelijke non-verbale communicatieve gedrag
  3. tekorten in aangaan, onderhouden en begrijpen van relaties


B. Beperkte zich herhalende gedragspatronen, beperkte interesses en activiteiten, zoals blijkt uit:

  1. stereotype of repetitieve motorische bewegingen, gebruik van voorwerpen of spraak
  2. hardnekkig vasthouden aan hetzelfde, star gehecht aan routines of geritualiseerde gedragspatronen
  3. zeer beperkte, gefixeerde interesses die abnormaal intens of gefocust zijn
  4. over- of onderreageren op zintuiglijke prikkels of ongewone belangstelling voor zintuiglijke aspecten van de omgeving


Verder zijn de onderstaande punten ook van belang voor toetsing:

C. De verschijnselen zijn aanwezig vanaf de vroegste kindertijd (maar worden soms pas later onderkend).

D. De verschijnselen veroorzaken klinisch significante lijdensdruk of beperkingen in het sociale of beroepsmatige functioneren of in het functioneren op andere belangrijke levensgebieden.

E. De stoornissen kunnen niet beter verklaard worden door een verstandelijke beperking of globale ontwikkelingsachterstand en de sociale communicatie moet minder zijn dan past bij het cognitieve niveau. (Uitleg door Edo: m.a.w. er is geen sprake van een verstandelijke beperking en de sociale communicatie/interactie is minder dan de persoon in theorie zou kunnen)


 

 

 

Geen reacties

Leuk wanneer je een reactie geeft!

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.